คาถาฝันร้ายกลายเป็นดี คาถายันทุน หรือบทสวดอภยปริตร ช่วยปัดเป่าลางร้าย

คาถาฝันร้ายกลายเป็นดี

คาถาฝันร้ายกลายเป็นดี คาถาที่ช่วยปัดเป่าโชคร้ายออกไปจากความฝันของเรา คือ คาถายันทุน หรือ บทสวดอภยปริตร สวดก่อนนอนทุกคืนเพื่อให้นอนหลับฝันดี และยังช่วยดลบันดาลให้จิตใจเราสงบขึ้น ลดความร้อนรุ่ม ความกังวลในจิตใจ เมื่อใจเราเย็นลง ความเครียด ความกังวลก็ลดลงตาม ทำให้ความนึกคิดที่อยู่ในฝันเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้

เจาะเลขเด็ด งวดนี้ กับ สาธุ99

 

คาถาฝันร้ายกลายเป็นดี มหามนต์ใช้สวดเมื่อตื่นจากฝัน

เจ้าตํารับคําทํานายฝันสั่งสอนศิษย์รุ่นต่อรุ่นสืบมาว่า เมื่อเกิดนิมิตฝันร้ายสะดุ้งตกใจตื่น ไม่เฉพาะแต่จะฝันเรื่องไฟ เรื่องภูตผีปิศาจ สัตว์ร้าย หรือแม้ฝันอื่นใดก็ตามหากมันทําให้ตก อกตกใจ เสียขวัญนั้น ให้รีบลุกขึ้นนั่งกราบหมอน รําลึกถึงคุณ พระรัตนตรัย ตั้งนะโมสามครั้ง แล้วสวดมนต์ภาวนาขอคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ให้ช่วยปกปักรักษาและขจัดเหตุร้ายต่างๆ ที่ จะเกิดแก่ตัวเราให้หมดสิ้นไป พระพุทธคาถาต่อไปนี้เป็นมนต์ ภาวนาที่มีอานุภาพสูงให้ใช้เมื่อฝันร้าย

การแก้ฝันด้วยตนเองให้ใช้ พระคาถายันทุน ฯ หรือ “อภยปริตร” บทนี้เป็นการน้อมนําเอาอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยมาช่วยบําบัดปัดเป่าลางร้ายอันเกิดจากสิ่งที่ทําให้ไม่สบายใจ อาจเป็นบาปเคราะห์ ฝันร้ายที่เป็นลางไม่ดี และสิ่งอันเป็นอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงให้พินาศไป อ่านที่มาของฝันร้ายเพิ่มเติม

 

บทสวดอภยปริตร (พระคาถายันทุนฯ)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

 

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาคัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาคัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตั้ง ธัมมานูเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาคัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตั้ง สังฆานุเวนะ วินาสะเมนตุฯ

 

คำแปลบทสวดอภยปริตร คาถาฝันร้ายกลายเป็นดี

ลางชั่วร้ายอันใด และอวมงคลอันใด เสียงนก เป็นที่ไม่ชอบใจอันใด และบาปเคราะห์อันใด สุบิน (ความฝัน) ชั่ว อันไม่พอใจอันใดมีอยู่ ขอสิ่งเหล่านั้น จงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า

พระพุทธคาถาบทนี้ใช้สําหรับสวดป้องกันสารพัดภัยอันตราย แม้เวลาเกิดนิมิตฝันในทางร้าย เกิดลางสังหรณ์ขึ้นในใจส่อไปในทางที่ไม่ดี ให้ตั้งนะโม 3 จบแล้วสวดพระคาถานี้ จะกลับให้เกิดเป็นเรื่องดีขึ้นได้ แม้ยังจะมีเคราะห์ร้ายต่างๆ เกิดขึ้นอีกก็ให้ทําน้ํามนต์อาบสะเดาะเคราะห์เสีย เพราะพระคาถานี้บําบัดอันตรายให้หายสิ้นไปได้ หมั่นสวดเจริญภาวนาไว้จะเป็นสิริมงคล พ้นภัย ได้ลาภยศดีนัก

 

บทส่งท้าย

คาถาฝันร้ายกลายเป็นดี หรือ คาถายันทุน นั้นเป็นคาถาที่ใช้การพึ่งพาจากพระรัตนตรัย อันจะช่วยปัดเป่าความชั่วร้าย บาปเคราะห์ต่างๆ ให้ออกห่างจากตัวเรา ช่วยเปลี่ยนภาพนิมิตในฝันให้กลายเป็นเรื่องราวที่ดีขึ้น และยังช่วยดึงสติกลับมา ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านหรือกังวลกับสิ่งที่อยู่ในความฝันมากเกินไป สำหรับท่านที่ฝันร้ายบ่อยๆ การสวดพระคาถาบทนี้ก่อนนอนทุกคืนก็จะช่วยให้ฝันดีกลับคืนมาได้อีกครั้ง สาธุ99

เจาะเลขเด็ด งวดนี้ กับ สาธุ99

 

หน้าแรก
สมัคร
เข้าสู่ระบบ
บทความ