พระพุทธคาถาสืบชะตา ต่ออายุ ช่วยให้คนป่วย คนมีเคราะห์ มีอายุและมีสุขภาพดีขึ้น

พระพุทธคาถาสืบชะตา

พระพุทธคาถาสืบชะตา ต่ออายุ เป็นคาถาที่มีอานุภาพมาก ช่วยให้มีอายุยืนยาว คนเจ็บป่วยมีอาการทุเลาเบาบาง ช่วยให้จิตใจดี สุขภาพดี แคล้วคลาด ปลอดภัยจากความทุกข์โศก โรคภัยต่างๆ นานา พระคาถานี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ประทานจากพระพุทธเจ้าโดยตรง จึงยิ่งทำให้บทสวดมีพลานุภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ท่านใดสวดเป็นประจำจะช่วยให้มีชีวิตที่ดี และส่งผลไปถึงคนรอบข้าง มีแต่ความสุขความเจริญ

เจาะเลขเด็ดงวดนี้กับ สาธุ99

พระพุทธคาถาสืบชะตา-ต่ออายุ

พระคาถาบทนี้อยู่ในสมัยพุทธกาล ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาประทานให้เทวดาองค์หนึ่งที่กําลังหมดอายุขัย จะต้องลงไปเสวยกรรมในนรก แต่เทวดาองค์นี้มีความกลัวมากที่จะต้องลงไปเกิดในเมืองนรกจึงดิ้นรนทุกวิถีทางแต่ก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือได้แม้แต่พระอินทร์ ซึ่งยังโชคดีที่ได้พบพระพุทธเจ้า และทรงแนะให้ภาวนาคาถาบทนี้จะได้มีอายุยืนยาวนานต่อไป เพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้บําเพ็ญภาวนาใช้หนี้กรรมที่มีอยู่ให้หมดสิ้น

อุณหิสสะวิชะยะ

อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตังตวังคัณหา หิ เทวะเต
ปะริวัชเช ระชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา
สัพพัสมา มะระณา มุตโต ฐะเปตวา กะละมาริตัง
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา
สุทธะ สีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขะ สะทา
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระนัง วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง เทสะนังสุตวา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ

ประโยชน์ของ พระพุทธคาถาสืบชะตา

พระคาถามีอานุภาพมาก ช่วยให้มีอายุยืนยาวและ ยังทําให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่าย ๆ อีกด้วย ผู้ที่ มีสุขภาพไม่ดีหรือขี้โรคหรือป่วยเป็นโรคที่รักษายาก ควรหมั่นท่องภาวนาเป็นประจําจะหายได้โดยเร็ววัน บุตรธิดาที่ดูแลคนป่วยผู้มีพระคุณสามารถสวดภาวนาให้ท่านได้ ดูเพิ่มเติม คาถาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา

หน้าแรก
สมัคร
เข้าสู่ระบบ
บทความ