บทสวดอิติปิโส เท่าอายุ ช่วยส่งเสริมสมาธิ ทำให้สติและปัญญาบังเกิดมีแก่ผู้สวด

บทสวดอิติปิโส

บทสวดอิติปิโส เป็นบทสวดมนต์แบบสั้น สามารถท่องจำได้ไม่ยากนัก คนส่วนใหญ่นิยมสวดคาถาบทนี้เพื่อใช้สำหรับคุ้มครองตัวเอง โดยมีหลักปฏิบัติว่าให้สวดเกินอายุไป 1 รอบ เช่น อายุ 29 ก็ให้สวด 30 รอบ 29+1=30 เช่นนี้ คาถาอิติปิโส บทนี้จะช่วยให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบัน เพิ่มพูนสมาธิ ส่งเสริมให้เกิดปัญญาตามมา และช่วยให้เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยนำทาง ทำให้เรามีการคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น ใครที่ได้สวดบทสวดมนต์นี้เป็นประจำจะได้รับกุศลช่วยหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น ช่วยสะเดาะเคราะห์กรรม มีเกราะป้องกันภัยของตนเองและทำให้พบแต่ความสุขความเจริญ อ่านเพิ่มเติม

เจาะเลขเด็ด งวดนี้ กับ สาธุ99

 

บทสวดอิติปิโส

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

 

คำแปล บทสวดอิติปิโส เท่าอายุ

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ [ ความรู้และความประพฤติ ]

เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว [ คือ ไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้น ]

เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า

เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

 

อานิสงส์ของการสวดอิติปิโส

บทสวดนี้เป็นการรวมเอาถ้อยคำสำคัญ ๆ ของพระพุทธองค์มา ซึ่งเชื่อว่าทำให้ใจสงบ เมื่อมีจิตใจสงบก็ย่อมมีสติ มีปัญหาอะไรก็ย่อมแก้ไขได้ไม่ยาก ยิ่งสวดเป็นประจำสม่ำเสมอ จึงมักมีสติปัญญาดี นิ่งสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน จิตใจเข้มแข็ง ปัญญาดี หลับสบาย มีสมาธิ มีการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ ผลที่ได้จึงมักจะประสบพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ในชีวิตนั่นเอง

  1. เสริมสร้างอนุสติ ช่วยทำลายความกลัวต่ออารมณ์ที่สร้างขึ้นมาหลอนในจิตใจ โดยน้อมเอาคุณของพระรัตนตรัยมาสร้างเสริมกำลังใจให้เกิดความอาจหาญแกล้วกล้าในการต่อสู่อันตรายและอุปสรรคนานาประการ
  2. บางคนเชื่อกันว่า เป็นเหมือนเกราะเพชร คุ้มครองป้องกันภัยให้ผู้สวดอีกด้วย พระหลาย ๆ รูปนิยมนำมาสวด เพื่อเป็นยันต์เกราะเพชร และแนะนำให้ลูกศิษย์สวดเพื่อคุ้มครองป้องกันภัย
  3. เมื่อสวดหลายจบ จะช่วยให้เกิดความรู้สึกสว่าง อบอุ่นใจและเหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นรอบตัว
  4. ช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายจากที่สูง หรืออันตรายทางอากาศ เช่น อันตรายจากการเดินทางที่ต้องผ่านหุบเขาเหวผาสูงชัน อันตรายจากสิ่งที่ตกหล่นมาจากอากาศ และในปัจจุบันยังนิยมใช้สวดเพื่อป้องกันอันตรายอันจะเกิดจากการเดินทางโดยเครื่องบิน
  5. บทสวดนี้ ช่วยให้จิตใจมีกำลังเข้มแข็งต่ออุปสรรคใด ๆ ที่เผชิญ
  6. เป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่รัก มีผลในการช่วยต่อชะตา ให้อายุยืนยาว เทวดารักษา ป้องกันภูติผีปีศาจ นิมิตร้ายใด ๆ และแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ และจากอุบัติเหตุ

 

บทส่งท้าย

บทสวดอิติปิโส นี้เหมาะมากสำหรับการท่องเพื่อให้พรตัวเองในทุกวัน เป็นพระคาถาที่สั้น กระชับ ท่องจำได้ง่าย เมื่อสวดครบ 1 จบให้นับ 1 2 3 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบรอบอายุตัวเอง ถือเป็นการช่วยฝึกสติอีกแบบหนึ่ง หากใครนับตามที่ท่องไม่ได้ ก็ให้เน้นสวดเกินรอบจริงไว้ก่อน เผื่อขาดเอาไว้จะดีกว่า สุดท้ายนี้ สาธุ99 ขอให้ทุกคนโชคดี ร่ำรวย มีความสุขกันนะคะ

เจาะเลขเด็ด งวดนี้ กับ สาธุ99

หน้าแรก
สมัคร
เข้าสู่ระบบ
บทความ