บทแผ่เมตตา มหากุศล ช่วยเสริมบารมี สร้างสมาธิ เรื่องร้ายจะกลับกลายเป็นดี

บทแผ่เมตตา

บทแผ่เมตตา คือ บทสวดมนต์ที่เอาไว้ใช้หลังจากที่เราได้ทำการกรวดน้ำ หรือสวดมนต์พระคาถาบทต่างๆ เพื่อเป็นการเผื่อแผ่บุญกุศลที่เราได้ทำนี้ไปยังเทวดา ญาติที่ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวร สัตว์ทั้งปวง รวมไปถึงตัวเราเองด้วย อันจะช่วยให้เรานั้นมีระดับจิตใจที่สูงขึ้น เสริมบารมี สร้างสมาธิ ทำให้ใจเย็นลง หมดทุกข์ หมดโศก คลายความกังวล เรื่องร้ายจะกลับกลายเป็นดี ด้วยพลังจิตมหาเมตตาที่เราได้ทำการเจริญภาวนาไว้ อ่านเพิ่มเติม

เจาะเลขเด็ด งวดนี้ กับ สาธุ99

 

บทแผ่เมตตา ให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

 

บทแผ่เมตตาครอบจักรวาล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

**บทสวดนี้จะเป็น บทแผ่เมตตา ให้เจ้ากรรม นายเวร บทแผ่เมตตาให้เทวดา บทแผ่เมตตาให้ครู บทแผ่เมตตาให้ศัตรู ช่วยให้บังเกิดมหากุศลขึ้นในจิตใจ ปัดเป่าทุกข์ภัยที่กำลังจะเกิดกับตัวท่านให้กลายเป็นเรื่องดี ทำให้จิตใจสงบ

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ
ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้
แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

 

บทส่งท้าย

บทแผ่เมตตา นี้ควรใช้สวดเป็นประจำหลังจากที่ได้สวดมนต์บทอื่นๆ แล้ว เพื่อให้ตัวเราและสิ่งที่อยู่รอบกายเรานั้น มีความร่มเย็นเป็นสุข มีสติ จะคิดทำการสิ่งใดก็สำเร็จดังใจหมาย ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ทุกๆ ท่าน สาธุ99

เจาะเลขเด็ด งวดนี้ กับ สาธุ99

หน้าแรก
สมัคร
เข้าสู่ระบบ
บทความ