คาถาบูชาแม่นางกวัก ทรัพย์แสนล้าน เรียกเงินเรียกทอง ค้าขายร่ำรวยเป็นเศรษฐี

คาถาบูชาแม่นางกวัก

คาถาบูชาแม่นางกวัก เป็นคาถาที่เหมาะกับผู้ที่ทำธุรกิจ ทำอาชีพค้าขายเป็นอย่างมาก เวลาที่เราไปซื้อของตามร้านค้า เรามักจะเห็นหลายๆ ร้านที่บูชาแม่นางกวักกัน เชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยกวักเรียกลูกค้าเข้าร้าน ช่วยให้ทำมาค้าขึ้น ซื้อง่ายขายคล่อง ค้าขายร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีตามที่ใจปรารถนา หากเรามีจิตใจที่มุ่งมั่น แน่วแน่ ขยันขันแข็งในการทำงานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การได้สวดคาถาบูชาแม่นางกวัก เพิ่มเข้าไป จะช่วยเสริมบารมีให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิต มีเงินมีทองไหลเข้าไม่หยุดอย่างแน่นอน

เจาะเลขเด็ด งวดนี้ กับ สาธุ99

 

ประวัติแม่นางกวัก

ตามตำราโบราณว่ากันว่า นางกวักเป็นบุตรีของปู่เจ้าเขาเขียวหรือท้าวพนัสบดี ซึ่งเป็นเจ้าชั้นจาตุมมหาราชิกา คือ สวรรค์ชั้นที่หนึ่งมีตำแหน่งเป็นพระ พนัสบดี คือเจ้าแห่งป่าเขาลำเนาไพรทั้งปวง

ครั้งนั้นมีอสูรตนหนึ่งชื่อ ท้าวกกขนาก ซึ่งเป็นเพื่อนกับ ปู้เจ้าเขาเขียว ถูกพระรามเอาต้นกกแผลงไปถูกทรวงอกแล้วตรึงร่างไปติดเขาพระสุเมรุแล้วสาปว่า ตราปใดที่บุตรของท้าวกกขนากทอใยบัวเป็นจีวรเพื่อถวายแด่พระศรีอาริยเมตไตรยที่จะเสด็จมาตรัสรู้แล้วจึงจะพ้นคำสาป

ดังนั้นนางประจันต์ บุตรสาวของท้าวกกขนากจึงต้องคอยอยู่ปฏิบัติบิดาและพยายามทอจีวรด้วยใยบัว เพื่อให้เสร็จทันถวายพระศรีอาริยเมตไตรยที่จะเสด็จมาตรัสรู้ในอนาคต เมื่อบุตรสาวของท้าวกกขนากมาคอยดูแลพระบิดาที่เขาพระสุเมรุนั้นทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของนางลำบากยิ่งนัก

ฝ่ายปู่เจ้าเขาเขียวเมื่อทราบเรื่องจึงได้เกิดความสงสารก็เลยส่งนางกวักบุตรสาวตนมาอยู่เป็นเพื่อน ด้วยบุญญฤทธิ์ของนางกวักจึงได้บันดาลให้พ่อค้าวานิชและผู้คนเกิดความสงสารเมตตา พากันเอาทรัพย์สินเงินทองทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้ยังที่พักของนางประจันต์เป็นจำนวนมาก ทำให้ความเป็นอยู่ของนางประจันต์มีความสมบูรณ์พูนสุขและเจริญด้วยลาภทั้งปวง อ่านประวัติแม่นางกวักเพิ่มเติม

 

คาถาบูชาแม่นางกวัก

ก่อนสวดคาถาบูชา ให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วกล่าวดังนี้

โอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียว ชื่อว่าแม่นางกวัก
หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายรัก อยู่ทุกถ้วนหน้า
เอหิมามะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ

จะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี หนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทอง จะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากอง
จะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือน จะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใด
ขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี

อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ นะมะอะอุ นะชาลีติ
อิกะวิติ พุทธะสังมิ ทุสะมะนิ อิธะคะมะ จะพะกะสะ
นาสังสิโม สุมะโมโล นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ
นะเมตตา โมขายดี พุทธไม่ต่อ ธาซื้อดี ยะใจดี มิใจอ่อน
รักพุทโธ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง
สิทธิโภคา สิทธิพะลา สิทธิจะมหาเดชา นะชาลีติ
เอหิจงมา พุทธะสังมิ นิมามะมามา

มาช่วยกันค้า มาช่วยกันขาย กวักเอาเงินมา กวักเอาทองมา
กวักเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ หน้าที่การงาน ผู้คน ชื่อเสียงเกียรติยศ
ข้าทาสหญิงชายมา มาด้วยนะโมพุทธายะ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง
พุทธังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ธัมมังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
สังฆังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิติ นะเยปะรังยุตเต
ขอจงนำเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ มาสู่ในสถานที่นี้ด้วย เทอญ

พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา พุทธังคุ้ม ธัมมังคุ้ม สังฆังคุ้ม
เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ
อายุ วรรโณ สุขัง พลัง

 

คาถาบูชาแม่นางกวัก แบบย่อ

” เอหิ จิตตัง มหาลาภัง ปิยัง มะมะ มามา ”

 

บทส่งท้าย

แม่นางกวัก ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการค้าขาย ช่วยกวักเรียกลูกค้าเข้าร้านทั้งจากหน้าร้านค้า และร้านออนไลน์ การสวดคาถาบูชานางกวักเป็นประจำ พร้อมๆ กับการทำงานค้าขายอย่างตั้งใจ เต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ ย่อมส่งผลให้ร้านของเรามีลูกค้าเข้าร้านแบบไม่หยุด ก่อเกิดกระแสเงินทอง โชคลาภ มาสู่เจ้าของร้านหรือท่านผู้สวดคาถาบทนี้ นำพาท่านให้กลายเป็นเศรษฐี และเศรษฐีนีในไม่ช้า สาธุ99

เจาะเลขเด็ด งวดนี้ กับ สาธุ99