ตำราทำนายฝัน ที่มาของการพยากรณ์ความฝัน บันดาลชีวิต ทำนายเลขแม่นๆ

ตำราทำนายฝัน

ตำราทำนายฝัน ในปัจจุบันแม้คํานิยามของพจนานุกรมสยามและคําจํากัดความในฉบับภาษาอังกฤษ จะระบุเรื่องมหัศจรรย์ของความฝันเอาไว้ตรงกันว่า “เป็นการนึกและเห็นภาพขณะหลับ” แต่ในหลักฐานทั้งในพระไตรปิฎกทางพุทธ และในตําราโหรของพราหมณ์ต่างบอกว่าเป็นความเร้นลับที่สามารถชี้นําหรือบันดาลชะตาชีวิตได้จริง เพราะความฝันนั้นเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด อดีตที่อยู่ในจิตใจของเรา ไปจนถึงกระแสพลังงานจักวาลที่เชื่อมโยงถึงกันได้หมด

เจาะเลขเด็ด งวดนี้ กับ สาธุ99

ตำราทำนายฝัน

มูลเหตุแห่งการฝันนั้นบูรพาจารย์สรุปมูลเหตุไว้ตรงกัน ทุกตําราว่ามาจากเหตุ 3 ประการคือ

  • เทพนิมิต
  • จิตปฏิพัทธ์
  • ธาตุกําเริบ

อันเป็นที่รู้กันแล้วอย่างแพร่หลาย แต่ข้อที่คนเราต้องการทราบมากที่สุดในวันนี้ก็ คือ ความฝันบอกอนาคต ชี้โชคดีหรือเคราะห์ร้ายได้อย่างไร และที่สําคัญคือ การพยากรณ์เรื่องฝัน แล้วถอดรหัสออกมาเป็นตัวเลขนั้น ทําไมถึงเกี่ยวข้องกับโชคชะตา เลขผานาที รหัสเลขแห่งฤกษ์ยาม เลขวันเดือนปีเกิด และเลขวัย เลขที่อยู่อาศัยยานพาหนะฯลฯ ทั้งหมดได้

ส่วนที่สําคัญอันดับหนึ่งคือ เลขเสี่ยงโชคที่ถอดรหัสมาจากความฝัน แล้วพลิกผันฐานะคนจนเป็นเศรษฐี เปลี่ยนลูกหนี้ให้พ้นความทุกข์มานักต่อนักแล้วนั้น ก็มีรากฐานมาจากศาสตร์พยากรณ์ตําราเดียวกันนี่เอง และสิ่งนั้นได้ถูกเรียบเรียงเป็นใจความขนาดสั้น อ่านง่ายเข้าใจเร็ว สําหรับทุกท่านแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์จากการใช้ ตําราทํานายฝันนี้ ไขปริศนาเลขนําโชคได้อย่างสูงสุด

แต่อย่างไรก็ตาม ความมีสติรู้ตัว มีความเพียงพอแห่งตน ก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยประ คับประคองไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากเกินไป ระหว่างรอคอยโอกาสใหม่ได้เป็นอย่างดี

ความฝันเป็นสิ่งมหัศจรรย์

ตามตำราทำนายฝัน ในความสําคัญของความฝันนอกจากจะเป็นความเชื่อที่สืบทอดมานานกว่าพันปี และมีตําราเป็นศาสตร์สําคัญให้ผู้คนแต่ละยุคสมัยใช้เป็นเครื่องช่วยดําเนินชีวิต แล้ว ความฝันของคนเราซึ่งได้ส่งผลดีร้ายต่อชะตาในทันทีที่ตื่นจากหลับ ยังมีปริศนาเร้นลับให้ไขกันอยู่ไม่รู้จบ

ผู้สามารถรู้อนาคตเห็นเหตุการณ์ดีร้ายในระยะใกล้ ระยะไกลของคนเราได้อย่างแม่นยํา คือ ครูทางการพยากรณ์ ซึ่งอาศัยตําราทํานายฝันที่คนทั่วไปไม่อาจอ่านรู้ได้ด้วยตนเอง แม้จะมีการสืบค้นเรียนรู้ของมนุษย์ยุคสมัยต่างๆ มานานหลายร้อยปี แต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันให้รู้แจ้งถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังความฝันได้ว่า เมื่อผ่านการถอดรหัสไขปริศนาเป็นคําพยากรณ์แล้ว มีผลลัพธ์ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้อย่างไร อีกทั้งเรื่องเร้นลับของความสัมพันธ์ระหว่างภาพซึ่งเกิดขึ้นในฝันของเรากับรหัสที่ถอดออกมาเป็นตัวเลข เมื่อผูกกับคําพยากรณ์เกิดความแม่นยําขึ้นได้เพราะอะไร

ความฝันของคนเรานั้น นอกจากจะเป็นสิ่งบอกปริศนาทางโชคลาภแล้ว ยังชี้ชะตาวาสนาสูงต่ำแก่เจ้าของความฝัน หรือมีผลกระทบต่อผู้ใหญ่ บุคคลใกล้ชิด และยังบอกเหตุดีร้าย ต่อครอบครัวญาติมิตรของผู้ฝันได้ อีกทั้งยังสามารถบอกอนาคต แจ้งเหตุการณ์ในระยะใกล้ ระยะไกลของคนเราได้ด้วย ดังเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากความฝัน 16 ประการของมหาราชในชมพูทวีป เมื่อสองพันหกร้อยกว่าปีก่อน อันมีคําพยากรณ์ของมหาศาสดาโลกซื้อนาคตมาสู่วันเวลานี้ได้แม่นฉมัง ที่ยังสั่นสะเทือนวงการโหราศาสตร์อยู่ไม่รู้วายนั้น เป็นข้อยืนยันอันมั่นคงที่ไม่ต้องนําหลักฐานอื่นใดมาแสดงอีก

ความฝันสามารถบอกเหตุการณ์ที่เราไม่เคยรู้ บอกสิ่งที่ยังมาไม่ถึงซึ่งเราต้องการรู้ แม้ยังมีผู้คิดขัดแย้งด้วยเหตุผลว่า ความฝันนั้นเกิดจากระบบบันทึกข้อมูลกับภาวะของคลื่นสมอง  แต่เราท่านต่างรู้ว่าความฝันสามารถบอกเหตุก่อนเกิดได้แม่นยําเพียงใด

ตำราทำนายฝัน ความรู้เรื่องฝัน

ก่อนจะพบกับการไขรหัสปริศนาเลขนําโชค ขอทําความเข้าใจในเรื่องเร้นลับของความสัมพันธ์ระหว่างภาพซึ่งเกิดขึ้นในฝันของเราก่อน โดยจะอธิบายไว้เป็นสองด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และโหราศาสตร์

ทำนายฝันทางโลกวิทยาศาสตร์

ความฝันถือเป็นสิ่งซับซ้อนเป็นอย่างมาก ที่ดอกเตอร์ซิกมัน ฟรอยด์ นายแพทย์ด้านสมองชาวออสเตรีย ผู้ค้นคว้าตําราความฝันมากกว่า 800 เล่มได้สรุปว่า ความฝัน คือ การขับอารมณ์ความปรารถนาบางอย่างที่เก็บเอา ไว้ข้างในส่วนลึกของจิตใจผู้คน คําอธิบายหนึ่งที่น่าสนใจของนายแพทย์ผู้เป็นบิดา แห่งจิตวิเคราะห์ผู้นี้ คือ ชี้ว่าความฝันสามารถบอกอดีตที่เราไม่รู้ และบอกอนาคตที่เราอยากรู้ได้

ทำนายฝันสายพราหมณ์

ส่วนในคําอธิบายด้านศาสตร์พยากรณ์จากที่ตกทอดไว้ บอกว่าความฝันเกิดแต่เหตุ 3 ประการคือ

เทพนิมิต

ความฝันเกิดจากเทวดาบันดาลมักมีเรื่องราวในอดีตมาปรากฏให้คนๆ นั้นฝันไป แต่จะเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เกิดขึ้น มาปรากฎบอกลางหรือให้โชคลาภไว้ เพราะเทวดาผู้ปกปักรักษา คุ้มครองได้ดลบันดาลให้ฝันไป เพื่อสําแดงแจ้งเหตุการณ์อนาคต แต่ถ้าเป็นฝันร้ายให้คิดไว้ว่าเรื่องร้ายนั้นเป็นเหมือนการตักเตือน ให้ระมัดระวังและป้องกันเหตุไว้ล่วงหน้า

จิตปฏิพัทธ์

ความฝันเกิดเพราะมีอารมณ์จดจ่อหรือจิตใจพะวงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝันได้ผูกพันกับสิ่งใด ๆ ดังกล่าวอยู่อย่างมากตลอดเวลาเมื่อหลับ ไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้นเรื่องนั้นที่จิตฝักใฝ่อยู่ หรือเป็นสิ่งที่ ได้พบเห็นแล้วประทับใจจดจําโดยไม่มีวันลืม

ธาตุกําเริบ

ความฝันเกิดเพราะกินมากนอนมาก จนมีอาการท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ธาตุพิการ อาหารไม่ย่อย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นอนหลับไม่สนิทจึงฝันไปไร้สาระ และมักปนกันหลายเรื่อง ฝันชนิดนี้ไม่มีมูลความจริงหรือให้คุณให้โทษได้แต่อย่างใด

 

ฝันวันไหน ดีร้ายได้แก่ใคร

ตําราทํานายฝันได้บอกไว้ว่าฝันในวันไหนจะมีผลกับใคร เพื่อให้รู้ถึงอิทธิพลที่จะเกิดต่อตัวคนฝันหรือผู้เกี่ยวข้องผองมิตรผู้ใดบ้างดังนี้

ตำราทำนายฝัน เวลาไหน ทํานายได้แม่นที่สุด

ฝันตอนหัวค่ำ เวลา 18.00 – 22.00 น.

ความฝันเวลานี้ เป็นลางบอกเหตุล่วงหน้า เหตุการณ์ จะเกิดขึ้นจริงในราว 6 เดือน นับจากวันที่ฝัน

ฝันตอนดึก เวลา 22.00 – 02.00 น.

ความฝันเวลานี้ เป็นลางบอกเหตุล่วงหน้า เหตุการณ์ จะเกิดขึ้นจริงไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ฝัน

ฝันตอนรุ่งสาง เวลา 02.00 น. – 06.00 น.

ความฝันเวลานี้ เป็นลางบอกเหตุล่วงหน้า เหตุการณ์ จะเกิดขึ้นจริงภายใน 3 – 7 วัน นับจากวันที่ฝัน

ฝันตอนกลางวัน

ฝันในขณะที่หลับกลางวัน นอกจากเป็นการบอกเหตุของพระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน แต่บางครั้งอาจเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของผู้ฝันเอง สาระเชื่อถือยังไม่เป็นที่แน่ชัด ท่านไม่ให้เชื่อจนกังวล

ผลดีร้ายจากความฝัน ตามวันข้างขึ้น

ผลดีร้ายจากความฝัน ตามวันข้างแรม

บทส่งท้าย

ตำราทำนายฝันนี้ ให้ผลพยากรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำ เพราะอิงจากข้อมูลสถิติที่เกิดขึ้นจริงและความฝันนั้นยังเกี่ยวพันถึงความรู้สึกนึกคิดของเรา รวมไปถึงกระแสพลังงานจิตใต้สำนึกที่เชื่อมโยงกับจักรวาลด้วย อย่างไรก็ดีความฝันเป็นสัญญาณชนิดหนึ่งที่ช่วยเตือนสติและช่วยบอกเหตุได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ถ้าหากเราคิดดี ทำดี มีสติรู้ตัว มีความพอเพียง เราก็สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้เช่นกัน

เจาะเลขเด็ด งวดนี้ กับ สาธุ99

หน้าแรก
สมัคร
เข้าสู่ระบบ
บทความ